menu
GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

ul.Staszica 3, 1 piętro.
Gabinet czynny: pn-pt 16.30-20.00

 

NDT Bobath dla dorosŁych

Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych została stworzona specjalnie dla pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz po urazach czaszkowo- mózgowych.

Metoda opiera się na badaniu i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Rozwiązuje problemy z  zaburzeniem funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Przez różne oddziaływania dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych.
NDT Bobath zwraca uwagę na konieczność prawidłowych, zgodnych z fizjologią oddziaływań od samego początku choroby.

W wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego zachodzi wiele zmian w narządzie ruchu. Ponowna nauka siadania, wstawania, a później chodzenia to cele, które stawiają sobie terapeuci NDT i które potwierdzają pacjenci. Powrót do samodzielności poprzez wykonywanie czynności dnia codziennego to główny cel metody. Osiągnięcie celu wymaga odpowiedniej terapii, jak również uświadomienia konieczności współpracy najbliższej rodziny chorego z terapeutą.

Terapia NDT Bobath to oddziaływanie na chorego przez 24 godziny na dobę, także przy pomocy najbliższych. Jedynie pełna współpraca pozwala na wyhamowanie nieprawidłowych wzorców i zastąpienie ich „tymi dobrymi”, które pomogą osiągnąć zamierzony cel.

Dla skuteczności i obiektywnej oceny, zawsze przed i po terapii stosuję się testy fizjoterapeutyczne, które odnoszą się do wspólnego celu, założonego przez terapeutę i pacjenta. Poprawa wyników daje satysfakcję i motywuje do dalszej, ciężkiej pracy.