menu
GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

ul.Staszica 7, 1 piętro.
Gabinet czynny: pn-pt 16.30-20.00

 

Rehabilitacja wad postawy u dzieci i młodzieŻy

 

Wśród najczęściej występujących wad postawy wyróżniamy:

 • skoliozy,
 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • wady klatki piersiowej,
 • wady kończyn dolnych.

    Prowadzona w Gabinecie Rehabilitacji Funkcjonalnej rehabilitacja pacjentów z wadami postawy ciała obejmuje ściśle zindywidualizowane podejście do każdej osoby i obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem i dzieckiem w celu uzyskania informacji o rozwoju dziecka, jego nawykach, przebytych jednostkach chorobowych aby określić przyczynę wystąpienia wady postawy,
 • analizę zdjęcia rtg kręgosłupa,
 • ocenę funkcjonalną pacjenta,
 • badanie postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej,
 • analizę czynności ruchowych,
 • edukację rodzica i dziecka odnośnie czynników środowiskowych, które mogą przyczyniać się do pogłębiania wady postawy oraz instruktaż jak modyfikować negatywne elementy dnia codziennego aby wady postawy nie pogłębiać (dobór krzesła do wysokości ciała dziecka, nauka poprawnej pozycji siedzącej, pomoc w doborze tornistra i poprawnym usytuowaniu go na plecach dziecka, dobór ćwiczeń ruchowych i form aktywności pomocnych w korygowaniu wady),
 • zaplanowanie terapii obejmuje dopasowanie odpowiednich ćwiczeń rehabilatacyjnych do każdego pacjenta z osobna pod względem wielu indywidualnych czynników: płci, wieku, rodzaju i stopnia zaawansowania wady postawy, poziomu możliwości ruchowych pacjenta oraz wielu innych.

    Prowadzony w Gabinecie proces rehabilitacji wad postawy nie ogranicza się jedynie do poprawnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. Bardzo ważne w procesie korygowania postawy ciała jest uświadomienie pacjentowi patologicznych nawyków dnia codziennego i nauka przyjmowania skorygowanej postawy ciała. Prowadzona przeze mnie rehabilitacja opiera się na świadomym i czynnym udziale pacjenta w wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych. Tylko takie działanie przynosi efekty terapeutyczne. Niczym byłaby bowiem nawet systematyczna, codzienna praca pacjenta i rehabilitanta jeśli po jej zakończeniu pacjent będzie poddawany szkodliwym czynnikom, które wadę pogłębiają (zła pozycja siedząca, źle dobrany plecak, przeciążenie kręgosłupa źle wykonywanymi ćwiczeniami fizycznymi, brak utrzymywania postawy skorygowanej).