menu
GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

ul.Staszica 3, 1 piętro.
Gabinet czynny: pn-pt 16.30-20.00

 

Rehabilitacja neurologiczna

W grupie pacjentów po: urazach czaszkowo mózgowych, chorobach neurologicznych ( zespół Parkinsona, SM), udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, wykorzystuję metody NDT Bobath dla dorosłych oraz PNF. Nadrzędnym zadaniem jest osiągnięcie celu, który stawia sobie pacjent. Uzyskujemy to między innymi poprzez normalizację napięcia mięśniowego co wpływa na efektywną reedukację wszelkich czynności dnia codziennego.W terapii usprawnianie odbywa się w indywidualnej pracy z fizjoterapeutą, a wymiernym odnośnikiem co do postępów terapii są testy fizjoterapeutyczne przeprowadzane przed i po terapii.