menu
GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

ul.Staszica 3, 1 piętro.
Gabinet czynny: pn-pt 16.30-20.00

 

OMI Cyriax

Wskazania:

  • uszkodzenia tkanek miękkich narządu ruchu, tj.:

*mięśnie,
* więzadła,
* ścięgna. .

    Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriaxa to metoda diagnostyczna, która przez swoją prostotę uznawana jest za genialną. Jest niezwykle ważną metodą, która umożliwia postawienie trafnej oraz obiektywnej diagnozy w uszkodzeniach tkanek miękkich narządu ruchu.

    Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

    Różnicowanie objawów przeprowadza się poprzez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne. Dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację.  Wówczas możemy mówić o szczegółowej diagnozie, które daje maksimum skuteczności przy minimum terapii.

Prawidłowa droga do uzyskania dokładnej diagnozy wg metody Cyriax :

* dobry wywiad,
* badanie funkcjonalne wszystkich struktur w okolicy uszkodzenia,
* szukanie nierozerwalnych prawdopodobieństw,
* zwracanie uwagi na pojawiające się dzwonki alarmowe,
* szukanie obiektywnych objawów,
* ocena czucia końcowego,
* używanie testów funkcjonalnych,
* szukanie objawów lokalizujących, a użycie palpacji tylko wtedy, kiedy jest konieczna,
* używanie zasady selektywnego napięcia,
* używanie ruchów fizjologicznych,
* ocena struktur niekurczliwych i kurczliwych,
* skoncentrowanie się na poszukiwanym bólu,
* współpraca pacjenta z terapeutą,
* osobowość pacjenta,
* utrzymanie równowagi pomiędzy łatwowiernością i nadmiernym sceptycyzmem,
* badania obrazowe, kiedy to konieczne.

Stosowanie terapii bez wcześniejszego postawienia trafnej diagnozy, jest niebezpiecznym dla zdrowia pacjenta BŁĘDEM !

Po postawieniu właściwej diagnozy kolejnym krokiem jest zastosowanie, możliwie jak najbardziej , skutecznej terapii. Leczenie musi być indywidualne dla każdego pacjenta (dostosowane do osobowości, wieku pacjenta, okresu trwania oraz lokalizacji uszkodzenia).

W terapii wykorzystywane są  środki terapeutyczne:

* głęboki masaż poprzeczny,
* mobilizacje/manipulacje,
* naciąganie torebki stawowej,
* trakcja.