menu
GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

ul.Staszica 3, 1 piętro.
Gabinet czynny: pn-pt 16.30-20.00

 

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-miĘŚniowe)

    PNF to koncepcja wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Celem PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby.

    Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii. Leczenie ukierunkowane jest na odzyskanie utraconej, w wyniku procesu chorobowego, funkcji ruchowej. Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych, takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu zasad i technik PNF uzyskujemy realny cel, założony wraz  z pacjentem na początku terapii.

    Metoda ta ma charakterystyczne wzorce ruchowe dla kończyn, tułowia i głowy oraz techniki umożliwiające wzmacnianie, rozluźnianie, poprawę wytrzymałości mięśni, regulację napięcia mięśniowego, a także zwiększanie zakresu ruchu oraz redukcję bólu.

    Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu  proponuje ruchy zbliżone do czynności dnia codziennego. Uwzględnienie potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego podczas planowania terapii , przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy oraz wykorzystującą silne odcinki ciała i  umiejętności chorego do ułatwienia reedukacji utraconych funkcji.

    PNF gwarantuje pacjentowi współuczestnictwo w planowaniu terapii oraz możliwość kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego.

     W gabinecie, przed i po terapii, wykonuje się testy fizjoterapeutyczne, które odnoszą się do zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych pacjenta. Dzięki temu obiektywnie stwierdza się poprawę w usprawnianych częściach ciała.

Wskazania:

- schorzenia neurologiczne i ortopedyczne między innymi :

 • udary mózgu,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • urazy rdzenia,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • porażenia pourazowe,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • skoliozy,
 • zaburzenia w obrębie stawów kręgosłupa,
 • zaburzenia w obrębie stawów biodrowych, barkowych i kolanowych.